Vård och omsorg

Landstingen och kommunerna har ansvaret för äldrevård och äldreomsorg. Inom landstinget bedrivs vården på sjukhus eller på vårdcentralen. Idag bedrivs vård och omsorg allt mer i hemmet och då vilar ansvaret på kommunens hemtjänst och landstingets eller kommunernas hemsjukvård. 

Utredare och forskare på Äldrecentrum inom sektorn vård och omsorg studerar boende, kost, biståndshandläggning, samverkan, anhörigas situation, läkemedel etc. Hitta studierna/rapporterna på Publicerat-sidan. 

Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 23 maj 2017 - 18:19 © Äldrecentrum

Kontakt

Ingrid Hjalmarson
Tel: 08-690 58 13

Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum, Gävlegatan 16, 113 30 Stockholm,

Tfn 08-690 58 00,

e-post info@aldrecentrum.se

Loading   Sökning pågår