Hälsoutveckling

De longitudinella befolkningsstudierna Kungsholmsstudien och SNAC är en viktig bas för Äldrecentrums arbete med folkhälsa och äldre. Genom den samverkan ARC har med andra forskningsinstitutioner i landet har ”Äldreforskningens Hus” även tillgång till flera andra viktiga databaser, som SWEOLD (uppföljning av hälsoutvecklingen för ett nationellt urval av de allra äldsta), BETULA (befolkningsstudie i Umeå) och Harmony (”tvillingstudien”). 

Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 24 maj 2010 - 16:25 © Äldrecentrum

Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum, Gävlegatan 16, 113 30 Stockholm,

Tfn 08-690 58 00,

e-post info@aldrecentrum.se

Loading   Sökning pågår