Förebyggande

Kunskap om prevention förutsätter goda kunskaper om åldrandet. Genom befolkningsstudier söker Äldrecentrum efter nya möjligheter till förebyggande insatser. Viktiga hörnstenar för hälsofrämjande insatser på äldre dagar är fysisk aktivitet, rätt kost, social gemenskap och delaktighet i samhället.

Livsviktig aktivitet

Resultat från befolkningsstudier på Äldrecentrum visar att aktivitet är livsviktigt, inte för att hålla sig ung utan för att bli gammal. Mental och social aktivitet är lika viktig som fysisk aktivitet. För att förebygga ohälsa bland äldre är det viktigt att samhället inte utesluter människor som kommit upp i åren.

Preventiva initiativ

Det finns idag en mängd bra preventiva initiativ för äldre personer. Dagverksamhet, bostadsanpassning och färdtjänst är några exempel. I flera kommuner utförs förebyggande hälsosamtal. Läkemedelsgenomgångar har visat sig vara värdefulla eftersom många äldre tar många mediciner och har dessutom läkemedelsrelaterade problem. I flertalet kommuner finns möjlighet till hjälp med praktiska sysslor, som byte av glödlampor, som är en förebyggande åtgärd mot fallskador (”fixartjänster”).

Vanliga sjukdomar farliga för äldre

De vanliga folksjukdomarna hjärtsjukdom, demens, psykisk ohälsa, diabetes, cancer, rörelsehinder och värk drabbar många äldre. Eftersom äldre har ett svagt immunförsvar är dessa sjukdomar värre på äldre dagar. Den vanligaste dödsorsaken hos både hos män och hos kvinnor är hjärtsjukdom.  Med stigande ålder ökar även risken dramatiskt för att drabbas av demenssjukdom.

Läs mer

Läs mer om ämnet "förebyggande" bland Äldrecentrums rapporter och böcker. Gå till Publicerat-sidan och sök på  exempelvis förebyggande hembesök, friskvård, hälsofrämjande insatser.   

Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 24 maj 2010 - 17:02 © Äldrecentrum

Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum, Gävlegatan 16, 113 30 Stockholm,

Tfn 08-690 58 00,

e-post info@aldrecentrum.se

Loading   Sökning pågår