Hälsa och ohälsa

Ett av Äldrecentrums huvudsakliga verksamhetsområden är folkhälsoarbete. Äldrecentrum har haft i uppdrag av Stockholms läns landsting att bedriva studier om folkhälsa för äldre. En viktig del i detta arbete är de longitudinella befolkningsstudierna, Kungsholmsprojektet och SNAC.

Läs gärna mer om hälsa och ohälsa bland Äldrecentrums rapporter och böcker. Gå till publicerat-sidan och leta fram.

Några boktips:
Äldres hälsa och välbefinnande
Hälsoutveckling och hälsofrämjande insatser på äldre dar
Multisjuklighet och demens, vad kan förebyggas?

Några tips på Äldrecentrumrapporter:
Förebyggande hembesök till äldre
Hembesök för hälsans skull
Hälsoläget hos länets ålderspensionärer

Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 24 maj 2010 - 12:33 © Äldrecentrum

Kungsholmsprojektet

SNAC (Nationella SNAC-projektet)

Folkhälsoguiden

Kontakt

Lars Andersson
Tel: 08-690 58 07

Chatrin Engbo
Tel: 08-690 58 09 

Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum, Gävlegatan 16, 113 30 Stockholm,

Tfn 08-690 58 00,

e-post info@aldrecentrum.se

Loading   Sökning pågår