Kön och minne

Kognitionen är inte densamma hos kvinnor och män. De har olika förmågor att hämta in och föra ut kunskap.

Kvinnor har lättare för språk
Kvinnor har lättare än män för uppgifter som innehåller en språklig del och episodiskt minne. Kvinnor är också bättre på ansiktsigenkänning, finmotorik och att jämföra mönster i ett synligt fält.

Män har lättare för rumsuppfattning
Män däremot, har lättare för test som handlar om rumsuppfattning och på att navigera i nya omgivningar. Kvinnor kan behöva ta hjälp av riktmärken i nya omgivningar för att hitta. Ett exempel kan vara skyltar. En förklaring skulle kunna vara att kvinnor skapar ett språkligt minne av vägen som de ska komma ihåg.

Ingen skillnad i IQ
I generell intelligens finns det inga skillnader mellan män och kvinnor. Men de skillnader som finns i episodiskt minne, språkligt flöde och rumsuppfattning tycks bestå genom livet.

Osäkert vad skillnaderna beror på
Det är ännu osäkert vad skillnaderna beror på men möjligen är det många faktorer som gener, uppväxtförhållanden, hormoner och evolutionsfaktorer som spelar roll.

 

 

Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 11 juni 2010 - 11:11 © Äldrecentrum

Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum, Gävlegatan 16, 113 30 Stockholm,

Tfn 08-690 58 00,

e-post info@aldrecentrum.se

Loading   Sökning pågår