Andra sjukdomar och minnet

Minnet påverkas av olika sjukdomar som depression, cirkulationssjukdomar och Huntingtons sjukdom. Depression och cirkulationssjukdomar är vanliga sjukdomar medan Huntington är en ovanlig sjukdom.

Minnesförlopp i tre steg
Man kan säga att minnesförloppet sker i tre steg:
1) Inlärning/inkodning av ny information
2) Tillfällig lagring i korttidsminnet för att därefter lagra permanent
3) Hjärnan tar fram rätt information vid rätt tillfälle

Minnesförloppet vid sjukdom
Framförallt är det förmågan att ta in information som inte fungerar vid depression. De andra stadierna påverkas inte anmärkningsvärt och när väl informationen är lagrad är den säker.
Personer med Huntingtons sjukdom har ofta ett väl bevarat semantiskt minne. Däremot förekommer minnesproblem, exempelvis att komma ihåg att göra saker. Hjärnan tar inte fram rätt information vid rätt tillfälle. 

Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 11 juni 2010 - 11:14 © Äldrecentrum

Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum, Gävlegatan 16, 113 30 Stockholm,

Tfn 08-690 58 00,

e-post info@aldrecentrum.se

Loading   Sökning pågår