Åldrandet och minne

I Äldreforskningens Hus studerar forskare hur olika minnesfunktioner påverkas av åldrandet.

Semantiskt minne – att minnas fakta
Vårt semantiska minne, kunskapsminne, gör det möjligt att minnas generella fakta. Det kan handla om namn på städer eller ordförståelse. Det semantiska minnet påverkas inte anmärkningsvärt av åldern. Den kunskap som vi samlat på oss genom livet förblir i stort sätt oförändrad.

Procedurminne – minnas hur man cyklar
Vårt procedurminne gör att vi inte glömmer våra motoriska färdigheter som vi lärt oss som unga; cykla, gå, knyta en knut osv. Procedurminnet försämras inte heller anmärkningsvärt. Har man en gång lärt sig att cykla eller dansa så kan man det hela livet. Den här typen av minne kräver inte heller någon direkt medvetenhet eller förståelse för exakt hur man gör. Det går av sig själv.

Arbetsminne - huvudräkning
Arbetsminnet gör det möjligt att ta in ny information, som lagras i korttidsminnet, och bearbeta det på ett effektivt sätt. Huvudräkning, memorera telefonnummer eller adresser är exempel på uppgifter för arbetsminnet. Med åldern försämras denna färdighet men inte så mycket i kvalitet utan i hur lång tid man behöver för att lösa en uppgift.

Episodiskt minne – minnas vad man gjorde igår
Det episodiska minnet, närminnet, gör det möjligt att minnas vad man gjorde förra julen eller åt till middag i fredags. Det episodiska minnet försämras med åldern och börjar redan vid 20-års ålder.

Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 11 juni 2010 - 11:14 © Äldrecentrum

Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum, Gävlegatan 16, 113 30 Stockholm,

Tfn 08-690 58 00,

e-post info@aldrecentrum.se

Loading   Sökning pågår