Minnet

Vid Äldrecentrums samarbetspartner ARC bedrivs minnesforskning som är ett växande forskningsområde. 

Falska föreställningar om äldres minne
Det finns en hel del föreställningar om ålder och minne, många har visat sig vara oberättigade. Studier som drivs inom Äldreforskningens Hus har visat att varken korttidsminnet (arbetsminnet) eller det semantiska minnet (kunskapsminnet) försämras nämnvärt i åldrarna 60-90 år. De flesta minnesfunktionerna står sig genom hela livet. 

Närminnet försämras tidigt
Det är alltså inte självklart att minnet är sämre hos en pensionär än hos en medelålders. Flera minnesfunktioner bevaras, exempelvis det semantiska minnet, procedurminnet och arbetsminnet. Det episodiska minnet, närminnet, försämras redan från 20-års ålder som en del av det normala åldrandet.

Det går att träna minnet
Det går att träna sitt minne oavsett ålder med olika knep och strategier för att minnas bättre. Hjärnan blir något långsammare med åren och behöver lugn och ro vid inlärning. Med stöd av mer tid i en lugn miljö kan minnet förbättras påtagligt. Det finns ingen specifik teknik som tränar upp minneskapaciteten generellt. Hjärnan har en reservkapacitet som bevaras genom livet och reservkapaciteten gör att det aldrig är för sent att börja minnesträna.

Glömska – inte alltid demens
Olika aktiviteter, allt från fysisk aktivitet till att lösa korsord och titta aktivt på TV, är bra för hjärnan. Det har en positiv inverkan på reservkapaciteten. Man behöver inte vara överaktiv, det kan räcka med att lyssna på melodikrysset eller lösa ett korsord. Om hjärnan inte får stimulans blir man glömsk med åren, även om man inte drabbas av demenssjukdom. Aktivitet är inte bara bra för minneskapaciteten. Fysiska, intellektuella och sociala aktiviteter av olika slag har dessutom en bromsande effekt på demenssjukdomar.

Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 11 juni 2010 - 11:08 © Äldrecentrum

Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum, Gävlegatan 16, 113 30 Stockholm,

Tfn 08-690 58 00,

e-post info@aldrecentrum.se

Loading   Sökning pågår