Demenssjukdomar

Det är en betydande gradskillnad mellan normalt åldrande och demens. Även om ökad ålder ofta innebär en viss försämring av minnet och andra kognitiva funktioner så är denna nedgång betydligt mer uttalad vid en demenssjukdom. Förändringen är ofta märkbar för anhöriga och leder till svårigheter i vardagen.

Minnet påverkas först
Alzheimers sjukdom kännetecknas av en tydlig försämring av det episodiska minnet, det vill säga minnet för händelser vi varit med om. Hjärnförändringarna vid Alzheimers sjukdom startar i de regioner som är viktiga för ett fungerande episodiskt minne. Därför är minnenedsättning ofta det tidigaste tecknet på att en person drabbats av Alzheimers. Så småningom försämras också andra minnesfunktioner som arbetsminne och minne för faktakunskaper. Även andra funktioner som språkproduktion och förmåga att orientera sig i omgivningen påverkas. Till slut drabbas även procedurminnet, så att handlingar som tidigare varit automatiska, exempelvis att kunna cykla och simma, inte fungerar längre. Vid det laget klarar sig den sjuka personen inte själv längre.

Vaskulär demens till följd av stroke
Inom vaskulär demens varierar symptomen i högre omfattning mellan olika personer. Vaskulär demens uppkommer ofta som en följd av en stroke. Omfattningen av den episodiska minnesnedsättningen beror på vilken del av hjärnan som drabbats. Ibland kan nedsättning i andra kognitiva förmågor, såsom exekutiva funktioner (till exempel förmågan att planera och organisera sitt beteende), vara mer framträdande än minnesnedsättningen.

De anhörigas viktiga uppgift
Anhöriga kan vara till stor hjälp när det gäller att stötta den drabbade att upprätthålla olika funktioner. Med rätt stöd och hjälp kan den drabbade fortfarande klara av många vardagliga uppgifter och behålla ett aktivt liv. Kunskap om demenssjukdom kan hjälpa den anhöriga att hantera en svår situation och få ökad förståelse för sjukdomens effekter.

Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 11 december 2015 - 11:34 © Äldrecentrum

Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum, Gävlegatan 16, 113 30 Stockholm,

Tfn 08-690 58 00,

e-post info@aldrecentrum.se

Loading   Sökning pågår