Demens och minnet

Demenssjukdomar och minne hör ihop. Ett vanligt tecken på att en person drabbats av demens är ett sviktande minne. Då handlar det inte bara om vanlig glömska som alla råkar utför då och då; som glömda nycklar, namn och möten. Vid en demenssjukdom är det fråga om handikappande minnessvårigheter som påverkar personens dagliga liv.

Vid Aging Research Center (ARC) som är beläget i Äldreforskningens hus, är demens ett viktigt forskningsområde. Bland annat bedrivs forskning om riskfaktorer och skyddande faktorer för att utveckla demens, hur förekomsten av demens i befolkningen förändras över tid, och hur dessa sjukdomar kan upptäckas på ett tidigt stadium. Vid Svenskt demenscentrum, också beläget i Äldreforskningens hus, bedrivs informationsarbete och utbildningar inom demensområdet.

Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 11 december 2015 - 11:34 © Äldrecentrum

Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum, Gävlegatan 16, 113 30 Stockholm,

Tfn 08-690 58 00,

e-post info@aldrecentrum.se

Loading   Sökning pågår