Ämnesområden

Äldrecentrum bildades 1986 av Stockholms läns landsting ochStockholms stad. Ett övergripande syfte är att själv initiera och genomföra forskning, samt att praktiskt omsätta erfarenheter och forksningsresultat inom områden för särskild betydelse för äldres situation i samhället.

Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 11 juni 2010 - 10:29 © Äldrecentrum

Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum, Gävlegatan 16, 113 30 Stockholm,

Tfn 08-690 58 00,

e-post info@aldrecentrum.se

Loading   Sökning pågår