Läkemedel och äldre

Äldre människor äter i genomsnitt fem till sex mediciner per dag och ju fler mediciner som konsumeras desto större är risken för biverkningar. Felaktig användning av mediciner kan leda till  akuta inläggningar på sjukhus och 20 procent av dessa inläggningar av äldre beror på detta. Läs mer

Samverkan gynnar den äldre

Samverkan är grunden till bra äldreomsorg. Därför behöver alla aktörer inom området arbeta utifårn den äldres behov. Läs mer

Hemtjänst, den vanligaste formen av äldreomsorg

I drygt 50 år har äldreomsorgen haft som mål att underlätta för äldre personer att bo kvar hemma. Därför har hemtjänsten en strategiskt viktig roll i utbudet av olika tjänster. Läs mer

Mat och måltider

Mat och måltider är av stor betydelse för den äldres hälsa och välbefinnande. Förutom att maten ska vara smakfull, vällagad och anpassad efter individuella behov, så måste också hela måltidssituationen uppmärksammas. Gemenskapen runt en måltid är en viktig del av det sociala innehållet på ett vård- och omsorgsboende. Läs mer

Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum, Gävlegatan 16, 113 30 Stockholm,

Tfn 08-690 58 00,

e-post info@aldrecentrum.se

Loading   Sökning pågår