Aging Research Center (ARC)

Aging Research Center (ARC) är ett nationellt forskningsinstitut, med sin organisatoriska hemvist inom Karolinska Institutet. ARC startade år 2000 med statlig finansiering från FAS (Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap) som ett samarbete mellan Karolinska Institutet och Stockholms universitet, och har efter utvärdering erhållit en tioårig grundfinansiering från och med 2008.

 

 

 

 

 


 

Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 10 juni 2010 - 12:58 © Äldrecentrum

Länkar

Kontakt

Laura Fratiglioni

Professor 
Tel 08 690 5818

Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum, Gävlegatan 16, 113 30 Stockholm,

Tfn 08-690 58 00,

e-post info@aldrecentrum.se

Loading   Sökning pågår