Äldreforskningsens Hus

Äldreforskningens hus är ett centrum för tvärvetenskaplig forskning och tillämpad kunskap. Här arbetar 80 forskare och utredare från 16 länder inom olika discipliner som till exempel medicin, sociologi och psykologi med att studera äldre människors hälsa och livsvillkor samt äldres vård och omsorg. Det möjliggör ett tvärvetenskapligt perspektiv som är en förutsättning för att se helheten; den äldre människans hälsa, välbefinnande och sociala situation.

Utgångspunkten för arbetet i Äldreforskningens hus är behovet av mer kunskap om äldres hälsa och sjukdomar. Kunskaper om hälsa och sjukdomar slutar annars ofta vid 65 till 70-årsåldern.

I Äldreforskningens hus finns följande verksamheter: Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum, Aging Research Center (ARC), Svenskt Demenscentrum och den nationella tidskriften Äldre i Centrum.

Äldreforskningens hus finns på Gävlegatan 16 i Stockholm.