Svenskt demenscentrum

Svenskt demenscentrum invigdes den 15 februari 2008. Bakom centret står Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum och Stiftelsen Silviahemmet. Uppdraget kommer från Socialstyrelsen och regeringen som finansierar verksamheten.

Svenskt demenscentrum arbetar som en sambandscentral. En kunskapsbank inom demensområdet byggs kontinuerligt upp för att samla och sprida information. Svenskt demenscentrum arbetar även aktivt för att driva på en positiv utveckling av vård och omsorg för personer med demenssjukdom.

Svenskt demenscentrum arbetar för att:

  • samla in, strukturera och sprida kunskap
  • sammanställa utvärderingar och forskningsresultat
  • kunskapsutvecklingen ges en mer tillämpad och praktisk inriktning
  • underlätta implementering av nya kunskaper i vård och omsorg

Svenskt demenscentrum arbetar aktivt för att vara en länk mellan forskning, praktik, beslutsfattare och landets FoU-verksamheter.

Svenskt Demenscentrums logotype