Aging Research Center (ARC)

Aging Research Center (ARC) är ett nationellt forskningsinstitut, med sin organisatoriska hemvist inom Karolinska Institutet. ARC startade år 2000 med statlig finansiering från FAS (Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap) som ett samarbete mellan Karolinska Institutet och Stockholms universitet, och har efter utvärdering erhållit en tioårig grundfinansiering från och med 2008.

Aging Research Center logotype