Äldre i Centrum

Äldre i Centrum är en nationell tidskrift för äldreforskning. I fyra nummer per år presenteras aktuella rön inom medicin, omvårdnad och socialt arbete – alltid i en populärvetenskaplig form. Tidskriften vill fungera som en bro mellan forskning och praktik inom vård och omsorg för äldre. Den vänder sig till dig som är intresserad av äldreforskning.

Äldre i Centrum har också en webbplats med ett artikelarkiv. Där kan du löpande ta del av nyheter inom äldreområdet samt söka och läsa publicerade artiklar från 2002 och framåt. Arkivet är öppet för alla, men endast prenumeranter kan ta del av innehållet från de två senaste numren. Till arkiv och prenumerationsbeställning kommer du via tidskriftens webbplats www.aldreicentrum.se.

Äldre i Centrum startades 1987 och ägs av Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum. Jonas Nilsson är chefredaktör och ansvarig utgivare.